Chorzy metabolicznie

Cukrzyca jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych na całym świecie stanowiąc ogromny problem nie tylko zdrowotny, ale i ekonomiczny. Niestety została nazwaną pierwszą niezakaźną światową epidemią. Według Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego – cukrzyca jest to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią (podwyższonym stężeniem glukozy we krwi) wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny.

Występowanie dziedzicznych chorób metabolicznych związanych z metabolizmem białka, tłuszczu i węglowodanów jest dość rzadkie. Jednak w przypadku wady metabolizmu wybranego składnika spożywczego leczenie dietą ma kluczowe znaczenie. Ze względu na sposób dziedziczenia (recesywnie), choroba ujawnia się, kiedy rodzice są nosicielami „chorego” genu (nie mają objawów) lub sami również chorują. Warto również pamiętać, że dziecko może zachorować na skutek mutacji spontanicznej (de novo) podczas, gdy oboje rodziców jest zdrowych.

Diety dla pacjentów z rzadkimi chorobami metabolicznymi mogą wydawać się dietami trudnymi i wymagającymi do przygotowania, smak preparatów nie jest tolerowany przez dziecko, a jedyne, o czym myślimy to OGRANICZENIA.
Żywienie w chorobach metabolicznych

Po otrzymaniu diagnozy niezastosowanie się do zaleceń dietetycznych ściśle odpowiadających danej wadzie może spowodować w konsekwencji: niewydolność wielonarządową, upośledzenie umysłowe, a nawet śmierć noworodka. Stosowanie prawidłowej diety, dedykowanej odpowiedniemu schorzeniu pozwala na prawidłowy rozwój dziecka nie tylko fizyczny, ale również intelektualny. Mimo normalnego uczestnictwa chorego w życiu codziennym należy pamiętać, że wady związane z metabolizmem składników odżywczych są chorobami na całe życie i trzeba dostosować do nich żywienie.

Diety dla pacjentów z rzadkimi chorobami metabolicznymi mogą wydawać się dietami trudnymi i wymagającymi do przygotowania, smak preparatów nie jest tolerowany przez dziecko, a jedyne, o czym myślimy to OGRANICZENIA.

Dlatego też nasz zespół specjalistów stara się opracować jak najlepsze rozwiązania żywieniowe i dedykowane diety dostosowane do wybranych wad metabolicznych.