Niedożywienie osób starszych

Z danych statystycznych GUS wynika, że w ostatnich latach w Polsce można zaobserwować nasilający się proces starzenia się społeczeństwa. Udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski systematycznie rośnie. Na koniec 2018 r. osoby powyżej 60. roku życia stanowiły w Polsce blisko 25% ogółu mieszkańców, podczas gdy w roku 2010 wskaźnik ten kształtował się na poziomie 19,6%.

Problem niedożywienia u osób starszych

Jednym z wielu problemów starzejącego się społeczeństwa jest problem niedożywienia. Statystyki wskazują, że blisko 60% osób starszych przebywających w szpitalach lub domach opieki jest niedożywionych. Zaburzenia odżywienia, w tym przede wszystkim niedożywienie osób starszych jest bardzo istotnym problemem medycznym i psychospołecznym.

Nowe żywienie medyczne u osób starszych - problem niedożywienia dotyczy blisko 60% osób.

Te niepokojące dane skierowały nasz specjalistyczny zespół w stronę opracowania systemów poprawy stanu zdrowia poprzez poprawę stanu odżywienia oraz jakości życia osób starszych.

Nowe żywienie specjalistyczne dla osób starszych

Zdajemy sobie sprawę z częstych problemów zdrowotnych w grupie osób starszych, które związane są z szeroką skalą zmian fizjologicznych, a szczególnie tych w układzie pokarmowym. Wiemy, że brak odpowiedniej wiedzy żywieniowej, nieprawidłowe nawyki oraz stosowanie monotonnych diet czy zmniejszony apetyt, oraz aktywność fizyczna mogą w konsekwencji prowadzić do rozwoju niedożywienia zarówno jakościowego, jak i ilościowego.

Szczególną uwagę zwracamy również na zespół słabości, który jest ściśle powiązany z wiekiem, niedożywieniem oraz chorobami współistniejącymi. Zespół słabości u osób starszych powoduje zmniejszenie: odporności na stresory oraz rezerw czynnościowych organizmu, które mogą skutkować zwiększoną ilością upadków, hospitalizacji, a nawet zwiększoną śmiertelnością.

Dlatego nasz specjalistyczny zespół stawia czoła temu złożonemu problemowi i stara się w jak najlepszy sposób wspomagać seniorów poprzez przygotowanie nowego specjalistycznego żywienia medycznego, którego tradycyjna forma oraz smak poprawią apetyt, radość z jedzenia oraz jakość życia.