Otyłość a choroby nowotworowe

Otyłość i nadwaga, a choroby nowotworowe – ważne fakty

Otyłość i nadwaga, a choroby nowotworowe – kilka ważnych faktów 

Problem nadwagi i otyłości stale wzrasta zarówno na Świecie, w Europie, a także w Polsce i stanowi jeden z najpowszechniejszych problemów zdrowotnych związanych z szeroko pojętym stylem życia. Z Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) wynika, że problem z nadmierną masą ciała ma ponad 50% Polaków, z czego otyłość stanowi blisko 20% i jest to wynik powyżej średniej dla 28 krajów Unii Europejskiej. Dla przypomnienia otyłość definiowana jest jako stan patologicznego nadmiaru tkanki tłuszczowej powyżej 25% należnej masy ciała kobiet i 15% u mężczyzn lub sklasyfikowana według wskaźnika BMI powyżej 30. 

 • Wykazano silną zależność między otyłością a ryzykiem rozwoju raka okrężnicy, raka piersi u kobiet po menopauzie, trzonu macicy, nerki, a także żołądka, trzustki, pęcherzyka żółciowego oraz wątroby, 
 • Nadwaga i otyłość mogą być czynnikiem ochronnym raka płuc szczególnie u obecnych i byłych palaczy, 
 • Zarówno otyłość i nadwagą są istotnie statystycznie powiązane ze wzrostem ryzyka zachorowania na pierwotnego raka wątroby, 
 • Stwierdzono zwiększone ryzyko występowania raka brodawkowatego tarczycy u osób ze zwiększoną masą ciała, wyższym BMI oraz wyższą zawartością tkanki tłuszczowej, 
 • U kobiet z otyłością w wieku przedmenopauzalnym wzrasta ryzyko wystąpienia raka jajnika, 
 • Ani nadwaga, ani otyłość nie są związane ze wzrostem zachorowalności na raka żołądka, 
 • Stwierdzono, że większa zachorowalność na chłoniaki może być związana z nadmierną masą ciała, 
 • Wzrost wskaźnika masy ciała o 5kg/m2 powodował wzrost ryzyka zachorowania na nowotwór macicy, pęcherza moczowego, nerki, szyjki macicy, tarczycy, białaczki szpikowej, wątroby, jelita grubego, jajnika i raka piersi w wieku pomenopauzalnym, 
 • Wykazano zwiększone ryzyko wystąpienia raka piersi i kobiet z otyłością, ryzyko to wzrastało wraz ze wzrostem stopnia otyłości. 

Z powyższego tekstu wynika, że nadmierna masa ciała może być czynnikiem predysponującym do powstawania wielu nowotworów. W związku z tym redukcja masy ciała oraz zmiana stylu życia jest jednym z podstawowych czynników zarówno profilaktyki, jak i leczenia nowotworów.

Bibliografia

 1. Jaworski, P., Binda, A., & Tarnowski, W. (2015). Wpływ otyłości na rozwój choroby nowotworowej. Post Nauk Med, 28(9), 673-676. 
 2. Kłosiewicz-Latoszek, L. (2010). Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy. Probl. Hig. i Epidemiol, 91(3), 339-343. 
 3. Litton, J. K., Gonzalez-Angulo, A. M., Warneke, C. L., Buzdar, A. U., Kau, S. W., Bondy, M., … & Brewster, A. M. (2008). Relationship between obesity and pathologic response to neoadjuvant chemotherapy among women with operable breast cancer. Journal of Clinical Oncology, 26(25), 4072-4077. 
 4.  Sestak, I., Distler, W., Forbes, J. F., Dowsett, M., Howell, A., & Cuzick, J. (2010). Effect of body mass index on recurrences in tamoxifen and anastrozole treated women: an exploratory analysis from the ATAC trial. Journal of Clinical Oncology, 28(21), 3411-3415. 
 5. Protani, M., Coory, M., & Martin, J. H. (2010). Effect of obesity on survival of women with breast cancer: systematic review and meta-analysis. Breast cancer research and treatment, 123(3), 627-635. 
 6. Van de Velde, C. J., Rea, D., Seynaeve, C., Putter, H., Hasenburg, A., Vannetzel, J. M., … & Kieback, D. G. (2011). Adjuvant tamoxifen and exemestane in early breast cancer (TEAM): a randomised phase 3 trial. The Lancet, 377(9762), 321-331. 
 7. Protani, M., Coory, M., & Martin, J. H. (2010). Effect of obesity on survival of women with breast cancer: systematic review and meta-analysis. Breast cancer research and treatment, 123(3), 627-635. 
 8. Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group. (2011). Relevance of breast cancer hormone receptors and other factors to the efficacy of adjuvant tamoxifen: patient-level meta-analysis of randomised trials. The lancet, 378(9793), 771-784.