Pacjenci neurologiczni

Ludzki umysł stanowi skomplikowaną sieć wielowymiarowych powiązań, określonych myśli, emocji, struktur poznawczych, uwarunkowań genetycznych oraz środowiskowych, a w perspektywie neurobiologicznej układów (ośrodkowy układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy, układ hormonalny i odpornościowy) hormonów i neurotransmiterów. Zaburzenie funkcjonowania powyższej struktury może całkowicie zdestabilizować codzienne życie osoby chorej np. poprzez: 

 • Ból
 • Paraliż 
 • Osłabienie mięśni 
 • Ruchy mimowolne 
 • Zaburzenia pamięci i świadomości 
 • Trudności z koncentracją 
 • Omdlenia 
 • Zawroty głowy 
 • Trudności z poruszaniem 

Zrozumiałe jest więc, że osoba cierpiąca na problemy neurologiczne może, nie jest wstanie planować, przygotowywać i spożywać regularnych posiłków, nie mówiąc już o prawidłowym odżywianiu dostosowanym do specyfiki konkretnej choroby. Z badań naukowych wynika, że niedobory żywieniowe są niezależnym czynnikiem ryzyka niekorzystnego rokowania u chorych leczonych z powodu schorzeń neurologicznych. Co ważne problem może dotyczyć nawet 62% chorych z udarem, 70% z ciężkim urazem głowy, 80% z zaawansowaną chorobą Parkinsona.

Specjalistyczna żywność medyczna może stanowić paliwo dla mózgu, które wspiera właściwe funkcjonowanie i chroni przed dodatkowymi powikłaniami. Ponadto umożliwienie spożywania jedzenia w normalnej formie zakotwicza osobę chorą po stronie zdrowia np. dzięki wspólnym posiłkom z bliskimi. Kiedy typowa żywność medyczna w postaci chemicznej papki stanowi dodatkową barierę psychiczną, utrudniającą funkcjonowanie, nasze dania ułatwiają budowanie wspierających relacji Jest to bardzo istotne, ponieważ dzięki specjalistycznej żywności medycznej w tradycyjnej formie, rodziny osób chorych mogą być spokojni o bezpieczeństwo bliskich, skoncentrować się na tym, co najważniejsze, czyli wspólnym spędzaniu czasu.

Żywienie medyczne w chorobach neurologicznych - Alzheimer i choroba Parkinsona

Specyfika żywienia w zaburzeniach neurologicznych

Choroba Parkinsona 

Choroba Parkinsona jest jedną z najczęściej występujących chorób neurodegeneracyjnych na świecie.

Objawy Parkinsona są dość specyficzne:

 • spowolnienie ruchowe (bradykinezje) najczęściej przejawiające się w powolnej i nie wyraźniej mowie lub spowolnionym wykonywaniem codziennych czynności, sztywność mięśniowa,
 • Drżenie spoczynkowe (tremor) najczęściej obejmujące jedną kończynę, ale równie często występuje drżenie warg lub brody,
 • może również występować charakterystyczny chód z szuraniem, zmiana pisma na niewyraźne lub inne zaburzenia wegetatywne, czuciowe i psychiczne.

Objawy choroby związane są z obniżeniem stężenia dopaminy w układzie nerwowym. Sam fakt obniżenia dopaminy jest stanem fizjologicznym u osób starszych nawet wtedy, gdy nie występuje u nich choroba Parkinsona. Jednak podczas rozwoju choroby dochodzi do prawie całkowitego zniszczenia komórek odpowiedzialnych za produkcje dopaminy, a samo obniżenie wartości dopaminy o 10 do 20% może spowodować pojawienie się pierwszych objawów. Warto pamiętać, że przebieg choroby i tępo zmian są kwestią indywidualną. 

Odpowiednia dieta jest niezbędnym elementem terapii wspierającej pacjenta chorującego na Parkinsona. Dedykowany plan żywieniowy wpływa na skuteczność działania leków, może poprawiać samopoczucie chorego, a przede wszystkim jest niezbędnym elementem utrzymania prawidłowej masy ciała. Niedożywienia chorego na Parkinsona, może być spowodowane wieloma czynnikami, do których należą: problemy z utrzymaniem sztućców i naczyń, problemy z gryzieniem i połykaniem, ale również depresja oraz brak apetytu. Do powstawania niedożywienia predysponują również ruchy mimowolne, które zwiększają zapotrzebowanie kaloryczne u chorego. Nie należy również pomijać problemów ze zbyt szybkim odczuwaniem sytości, co również należy uwzględnić przy komponowaniu żywienia dla pacjenta z chorobą Parkinsona.

Kłopotliwe dla chorego mogą być objawy ze strony przewodu pokarmowego związane z samą chorobą, ale również zastosowanym leczeniem. Jednym z najbardziej kłopotliwych objawów u pacjentów mogą być zaparcia, których szacunkowo doświadcza 80% pacjentów. Kolejną może również występować brak apetytu, problemy z połykaniem I żuciem, ślinotok i odczuwanie nadmiernej suchości jamy ustnej.

W związku z szeregiem dolegliwości, które mogą wystąpić u pacjenta, nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby wspierać pacjentów z chorobą Parkinsona i poprawiać jakoś życia poprzez odpowiednie wsparcie żywieniowe, które nadal będzie przynosić radość ze spożywania posiłków.

Choroba Alzheimera  

Choroba Alzheimera jest jedną z najczęstszych przyczyn otępienia u osób po 65 roku życia. Wraz z wiekiem rośnie zapadalność i szacuje się, że podwaja się co niecałe 5 lat, dla osób w wieku około 65 lat zapadalność wynosi półtora procent, a w wieku 80 lat już nawet ponad 30%.

Na początku choroba Alzheimera objawia się stopniowym, jednak postępującym zaburzeniem funkcji poznawczych i pamięci krótkotrwałej. Kolejnym etapem choroby jest występowanie zaburzeń językowych (problemy z prawidłowym użyciem słów, zapominaniem znaczenia słów), problemów z wykonywaniem zwykłych codziennych obowiązków oraz zaburzeń wzrokowo – przestrzennych. Diagnoza choroby na początku jest dość trudna, związane jest to ze stopniowym zaburzeniem pamięci, które nawet przez wiele lat może nie powodować trudności z codzienną aktywnością osoby chorej. W przebiegu choroby możemy wyróżnić 3 stadia, które związane są z nasileniem objawów: łagodne, umiarkowane i zaawansowane.

Powodem występowania objawów jest odkładanie w mózgu białek o patologicznej strukturze (beta – amyloid oraz białko tau), które powodują śmieć komórek nerwowych. Ze względu na zmniejszoną liczbę neuronów, a tym samym do zmniejszonej ilości produkowanych neuroprzekaźników dochodzi do nieprawidłowego funkcjonowania mózgu.

Potwierdzono naukowo związek czynników żywieniowych związanych z rozwojem oraz ograniczeniem postępu choroby Alzheimera. Do działań profilaktycznych zaliczamy stosowanie diety gęstej odżywczo z wysoką zawartością witamin, minerałów oraz polifenoli, przypraw i ziół. Z kolei występowaniu oraz postępowi choroby sprzyja żywność wysoko przetworzona o niskiej wartości odżywczej, bogata w rafinowane cukry oraz wysoka temperatura obróbki termicznej. Pomimo braku wiedzy dotyczącej szczegółowych mechanizmów wpływu żywienia (ww. Produktów) na rozwój choroby przede wszystkim kładzie się nacisk na stres oksydacyjny oraz kumulację beta-amyloidu.

Z uwagi na fakt, że choroba Alzheimera powoduje zaburzenia ogólnoustrojowe, nasz zespół specjalistów stara się, aby dedykowana dieta wspomagała nie tylko układ nerwowy, ale również sercowo–naczyniowy i przeciwdziałała powikłaniom, a także miała charakter przeciwzapalny oraz przeciwutleniający, tak aby w jak największym stopniu poprawić jakość życia pacjenta w sferze spożywania posiłków oraz funkcjonowania. 

Pacjent po przebytym udarze może napotkać na swojej ścieżce powrotu do zdrowia wiele trudności między innymi problemy z połykaniem (


Udar mózgu

W grupie największego ryzyka udaru są osoby po 60 roku życia, obciążone nadciśnieniem tętniczym, nadużywające alkoholu oraz palące papierosy. Ważnym czynnikiem jest również nieodpowiedni styl życia, na który składa się wysoko przetworzona dieta, niska aktywność fizyczna oraz otyłość. Z danych National Stroke Association wynika, że całkowity powrót do zdrowia (sprawności ruchowej i psychicznej) po przebytym udarze dotyczy tylko 10% osób. Niestety u prawie połowy pacjentów można zdiagnozować niesprawność zarówno funkcjonalną, jak i poznawczą w związku z tym niezbędna jest rehabilitacja. 

Najczęstsze objawy kliniczne udaru mózgu to: zaburzenia czucia, zaburzenia mowy i widzenia, zawroty głowy, drętwienie kończyn czy nawet utrata świadomości. Po przebytym udarze dla pacjentów problematyczne może być rozumienie słów, czytanie, pisanie, zaburzenia pamięci, jak również dezorientacja czasowo – przestrzenna i problemy z wykonywaniem codziennych obowiązków.

Pacjent po przebytym udarze może napotkać na swojej ścieżce powrotu do zdrowia wiele trudności między innymi problemy z połykaniem (dysfagia neurogenna). Zaburzenia te powodują wiele potencjalnie śmiertelnych konsekwencji klinicznych związanych z niedożywieniem, odwodnieniem czy zachłystowym zapaleniem płuc, może to dotyczyć nawet 80% przypadków. Dolegliwości te mogą być związane np. z niedowładem mięśni biorących udział w połykaniu lub zaburzeniami czucia w obrębie jamy ustnej i gardła. Kolejną konsekwencją przebytego udaru u pacjenta unieruchomionego może być występowanie odleżyn. Występowanie odleżyn znacznie utrudnia rehabilitację, wydłuża czas powrotu do zdrowia, ale również powoduje wiele dolegliwości bólowych.

Dodatkowo ze względu na długotrwałe unieruchomienie problemy z odżywaniem mogą być spowodowane problemami z przesuwaniem i zaleganiem treści pokarmowej, zaburzeniami związanymi z produkcją oraz sekrecją enzymów trawiennych, jak również zaparciami oraz spowolnioną perystaltyką jelit.

W związku z szeroko pojętymi zaburzeniami u pacjentów po przebytym udarze oraz częstym występowaniem chorób współistniejących nasi specjaliści pracują nad dietą dedykowaną chorym po udarach z uwzględnieniem wszelkich możliwych dysfunkcji pacjenta.