Polityka jakości

Jesteśmy firmą zorientowaną na konsumenta, innowacyjną i promującą zdrową żywność. Projektujemy nowe produkty, aby oferować klientom naturalną żywność, najwyższej jakości, produkowaną ze starannie wyselekcjonowanych surowców.

Zapewniamy naszych Klientów, że produkcja naszej żywności odbywa się z zachowaniem wysokich standardów jakościowych, przy zastosowaniu nowoczesnych i innowacyjnych technologii.

Nadrzędnym celem działalności Passio.life jest spełnienie oczekiwań klientów w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej żywności.

Do realizacji celów Polityki stosuje się z obowiązujące przepisy prawne, dotyczące wprowadzania żywności z oświadczeniami zdrowotnymi, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, żywności z oświadczeniami żywieniowymi do obrotu.