Realna pomoc chorym w zakresie żywienia medycznego

Realna pomoc chorym

W nowoczesnym podejściu do zdrowia, w kontekście chorób przewlekłych coraz częściej podejmuje się temat jakości życia zdefiniowanej przez Światową Organizację Zdrowia jako: „subiektywne spojrzenie danej osoby na jej pozycje w życiu w odniesieniu do kultury i systemu wartości, w którym ta osoba żyje i w powiązaniu z celami, oczekiwaniami, standardami oraz pragnieniami, jakie posiada”.

Odnosząc się do powyższej definicji z perspektywy nowego żywienia medycznego, istotne jest podkreślenie aspektu subiektywnej oceny jakości życia, co koresponduje z rozumieniem zdrowia jako dobrostanu w wymiarze biologicznym, psychologicznym oraz społecznym. Oczywista jest zatem konieczność przewartościowania podejścia do osób chorych.

Dostrzegamy realnych ludzi, zapewniamy realną pomoc

W Passio Consumer Healthcare często podkreślamy, że zapewnienie niezbędnych składników odżywczych to dopiero początek dbania o zdrowie i komfort ludzi zmagających się z chorobami. W naszym podejściu człowiek jest traktowany kompleksowo jako niepowtarzalna jednostka zanurzona w sieci relacji społecznych, indywidualnych doświadczeń, reakcji fizjologicznych, kontekstu kulturowego, planów, marzeń, aspiracji. W naszych klientach dostrzegamy realnych ludzi, dlatego zapewniamy im realną pomoc.

Dobrze rozumiemy, że forma posiłków ma znaczenie, ponieważ wpływa na samopoczucie osoby chorej. Jeśli jedzenie ma wysoką wartość odżywczą, ale przypomina chemiczną miksturę, to psychologicznie oddala nas od normalności, tak bardzo potrzebnej w chorobie. Nieapetyczna dieta utrudnia cieszenie się wspólnym posiłkiem z bliskimi, ale też wpływa negatywnie na nastawienie do życia.

W naszej kulturze jedzenie nie jest wyłącznie źródłem energii dla procesów fizjologicznych. Jemy także dla zdrowia, przyjemności, budowania i wzmacniania relacji oraz świętowania wyjątkowych momentów. Możliwość spożywania tradycyjnych posiłków, zapewniających niezbędne składniki odżywcze, przybliża nas do zdrowego funkcjonowania, przywracając autonomię w wielu ważnych sferach życia. Nowe żywienie medyczne nie jest zwykłym sloganem. Dla nas to manifestacja wartości, bo każdy człowiek walczący z chorobą zasługuje na godne życie.