Regulamin strony

Nota prawna 

Administratorem strony internetowej Passio.Life (zwanej dalej “strona internetową” lub “witryną”) jest PASSIO CONSUMER HEALTHCARE spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 (85-862 Bydgoszcz), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000802932, NIP 9532770588, REGON 384309607, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 PLN wpłaconym w całości. 

Korzystanie z dostępu do strony internetowej oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na następujące warunki i zasady korzystania: 

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie informacje i materiały udostępnione na stronie internetowej stanowią przedmiot majątkowych praw autorskich Administratora i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dalsze przetwarzanie, kopiowanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione niezależnie od celu. Zabrania się także modyfikowania, zamieszczania na innych stronach oraz wykorzystywania zawartości strony w szczególności do celów publicznych lub komercyjnych. 

Wszelkie nazwy, slogany, loga i inne oznaczenia zamieszczane na stronie stanowią przedmiot praw autorskich i praw własności przemysłowej uprawnionych podmiotów. 

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na zasadach określonych w Polityce prywatności dostępnej na niniejszej stronie internetowej. 

Administrator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za informacje i dane zamieszczane na stronie internetowej przez Użytkowników, niezależnie od ich formy i treści. Administrator nie jest odpowiedzialny z tytułu ewentualnych szkód powstałych pośrednio lub bezpośrednio w wyniku korzystania z dostępu do witryny bądź pobierania jakichkolwiek materiałów tekstowych, graficznych, audio, wideo itp.  

Dane udostępniane na witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulegać zmianie, w związku z czym ryzyko związane z wykorzystywaniem informacji zawartych na stronie spoczywa na Użytkowniku. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność danych i informacji przedstawionych na stronie internetowej. 

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany podanych warunków korzystania z witryny w dowolnym czasie. Zmiana warunków obowiązuje od chwili jej zamieszczenia na stronie. Uprzejmie prosimy wszystkich Użytkowników o okresowe sprawdzenie aktualnych warunków korzystania w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z witryny. 

Bez upoważnienia udzielonego przez  PASSIO CONSUMER HEALTHCARE spółka z o.o. na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów, obrazów oraz plików audio i wideo.